Najczęstrze usterki domowego alarmu

Pierwszą zasadą w obsłudze systemu alarmowego jest jego regularna konserwacja przez wykwalifikowanego technika. Pozwala to na utrzymanie sprzętu w dobrym stanie technicznym oraz zaoszczędzenie sobie nerwów podczas wakacyjnych wyjazdów, kiedy to wspomniany system alarmowy ma pilnować naszego dobytku.

Objawy usterek alarmu w domu

  1. samoczynne, częste samozałączenia (wycie sygnalizatora zewnętrznego lub wewnętrznego),
  2. "pikanie" klawiatury,
  3. wyświetlany pomarańczowy komunikat "usterka" lub "system" ,
  4. brak możlwiości uzbrojenia alarmu mimo wpisania prawidłowego kodu użytkownika,
  5. niepokojące "syczenie" z obudowy centrali alarmowej,
  6. gorąca obudowa centrali alarmowej,

W zależności od marki systemu alarmowego, należy niezwłocznie odszukać instrukcję obsługi dołączoną do zestawu lub znaleźć ją na stronie producenta. Kazda instrukcja zawiera opis krok po kroku jak sprawdzić usterki alarmu

Jeżeli masz bardziej zaawansowany lub nowszy system alarmowy to usterkę w łatwy sposób sprawdzisz komendą:

  1. *2 - centrale DSC,
  2. przytrzymjąc klawisz nr 7 ok 3s. - centrale SATEL (jeżeli była zaprogramowana taka opcja),
  3. kod użytkownika --->*--->awarie/stan systemu --->#